Dysleksi lister

Vi er et lokallag under Dysleksi Norge, som består av foreldre, barn og ungdom med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker.

Aldersgruppe: For alle


Vi er et lokallag under Dysleksi Norge, som består av foreldre, barn og ungdom med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker.

Vi jobber med å øke forståelse og kunnskap om lese-, skrive-, matte- og spesifikke språkvansker blant foreldre, elever og på skoler i våre kommuner.

Vi har likepersoner som ønsker å støtte og hjelpe. 

Vi har ulike aktiviteter for alle både foreldre, barn og undom:

  • Temakvelder med innleide foredragsholdere.
  • Kurs i hjelpemidler og programvarer. 
  • Treff og aktiviteter for barn og ungdom med for eksempel: gocart, flipside, klatring, bading, julebakst, kino, m.m.
  • Mestringsleir for hele familien sammen med nabo-lokallagene

Alle barn, ungdommer og voksne med lese-, skrive-, matte- og språkvansker er velkomne på våre treff!


Følg oss på https://lh3.googleusercontent.com/pz4wE6ATijEQuIrDYWRpgp-mqDfcZZmBPWJX5HbXKKe6CB0OkfPvqG01joQQKb1f6cGOOeKmY91W3Nnh6jLuH8vem6efFgdW6Fi9GAIfo3PM_WtSqx6nOg0izFEGSwtmKJ8cCxllT2Mk5ENaZg  Dysleksi Lister 

Sjekk også ut http://dysleksinorge.no 

Har du spørsmål rundt dette så ta kontakt med oss på mail; 

lister@dysleksinorge.no

2019 © Kvinesdal frivilligsentral